Skip to main content

Máirtín Ó Direáin - Fathach File / Reluctant Modernist

Dántaí / Poems

An tEarrach Thiar / Spring in the West

Fear ag glanadh cré                                                                          A man scraping clay
De ghimseán spáide                                                                         from the tread of a spade
Sa gciúnas séimh                                                                              in the mild calm
I mbrothall lae:                                                                                  of a warm day:
      Binn an fhuaim                                                                                 sweet is the sound
      San Earrach thiar.                                                                            of Spring in the west.
 
Fear ag caitheamh                                                                             A man slinging
Cliabh dá dhroim,                                                                              a creel from his back,
Is an fheamainn dhearg                                                                    the red seaweed
Ag lonrú                                                                                               glittering
I dtaitneamh gréine                                                                           in the light
Ar dhuirling bhán:                                                                              on a stone beach:
     Niamhrach an radharc                                                                      beautiful the sight
     San Earrach thiar.                                                                              of Spring in the west. 
 
Mná i locháin                                                                                     Women standing,
In íochtar díthrá,                                                                               their coats tucked up,
A gcótaí craptha,                                                                               the ebbtide pools
Scáilí thíos fúthú:                                                                              like mirrors beneath them:
     Támhradharc sítheach                                                                    the peaceful sight
     San Earrach thiar.                                                                            of Spring in the west.
 
Tollbhuillí fanna                                                                               The hollow beat
Ag maidí rámha,                                                                               of oar strokes
Currach lán éisc                                                                               a currach full of fish
Ag teacht chun cladaigh                                                                 coming into shore
Ar órmhuir mhall                                                                             on a still gold sea
I ndeireadh lae                                                                                 at the end of the day:
     San Earrach thiar.                                                                           Spring in the west.
                     
                                                                                                                   [Translation by Peter Sirr]

Dínit an Bhróin / The Dignity of Grief

Nochtaíodh domsa tráth                                                              I saw once
Dínit mhór an bhróin,                                                                  the great dignity of grief:
Ar fheiceáil dom beirt bhan                                                        two women
Ag siúl amach ó shlua                                                                  walking out from the crowd
I bhfeisteas caointe dubh                                                            in black mourning clothes,
Gan focal astu beirt:                                                                     neither speaking a word.
D’imigh an dínit leo                                                                      Dignity followed them
Ón slua callánach mór.                                                                from the clamour of the crowd.

Bhí freastalán istigh                                                                    There was a tender
Ó línéar ar an ród,                                                                       docked from a liner at anchor,
Fuadar faoi gach n-aon,                                                             the crowd bustling around it,
Gleo ann is caint ard;                                                                  pushing and shoving, talking loudly.
Ach an bheirt a bhí ina dtost,                                                    But the women were silent
A shiúil amach leo féin                                                               who had walked out on their own
I bhfeisteas caointe dubh,                                                          in their black mourning clothes
D’imigh an dínit leo.                                                                    and dignity left with them. 

                                                                                                             [Translation by Peter Sirr]

ODPUSŤ / Maith Dhom

Byl jsem včera večer sám
a seděl na břehu moře,
obloha byla bez mráčku
a moře i souš tak klidné.
Důstojný stín tvé krásy
zazářil na plátně myšlenek
jak poslední záblesk lásky,
jež zdála se už věky mrtvou.
 
Něžně jsem zavolal tvé jméno,
jak jsem to míval ve zvyku,
ale dostalo se mi jen vyplašeného
křiku ptáka samotáře na pobřeží.
Odpusť, jestli sis nepřála
být mi nablízku ani jako milovaný stín,
ale obloha byla bez mráčku
a moře i souš tak klidné.
 
[Aistrithe go Seicis ag Daniela Theinová] [Translated to Czech by Daniela Theinová]
 

JUGUL TRADȚIEI / Cuing Ghnáis

Omul care a aruncat cenusă aprinsă
Peste grădină
Nu știa cine-a făcut astfel prima oară;
Dar a împlinit dictatul unei tradiții
A clanului 
Tuturor lucrătorilor pă mâ ntului
Din India pînă-n Sruthán.

[Aistrithe go Romáinis ag Christian Tămaș] [Translated to Romanian by Christian Tămaș]

DÉRACINÉ / Stoite

Jadis nos pères
Ainsi que leurs pères
Luttaient pour la vie
Ils s’acharnaient contre le rocher nu.
 
Ils étaient joyeux
Quand ils connaissaient
La bonté douce de la terre,
Et ils étaient tenaces
À maîtriser
Les forces de la nature.

[Aistrithe go Fraincis ag Éamon Ó Ciosáin] [Translated to French by Éamon Ó Ciosáin]
 

TREC'H AR MOR / Bua na Mara

Ne chomo deus ar baotred veur
En enezenn guzh ken,
War ar grouan ne chomo den
Da hegañ ar mor; 
Ar c'herreg avelek-hont
Diouzh ar more a sento,
D'e c'halloud glas kañvus
Kan a raio e gantik trec'h
Setu tremeniad an enez kuzh. 
 
[Aistrithe go Briotáinis ag Éamon Ó Ciosáin agus Yann-Fanch Kemener] [Translated to Breton by Éamon Ó Ciosáin and Yann-Fanch Kemener]