Skip to main content

Máirtín Ó Direáin - Fathach File / Reluctant Modernist

Creidiúintí / Credits

Coimeádaí / Curator                       Síobhra Aiken
Ionad an Léinn Éireannaigh / Centre for Irish Studies
 
Sainchomhairleoir / Consultant Dr John Caulfield
Oifig Margaíochta agus Cumarsáide / Marketing and Communications Office
 
Dearthóir / Designer                      Mel Durkan
Proviz Creative

 

Leabharlann Shéamais Uí Argadáin – Bailiúchán Speisialta agus Cartlann / James Hardiman Library – Special Collections and Archives

Cartlann Tim Robinson, Tim Robinson Archive

Bailiúchán Thaibhdhearc na Gaillimhe, Taibhdhearc Collection

Bailiúchán Eoghain Uí Thuairisc, Eoghan Ó Tuairisc Collection

Bailiúchán Ritchie-Pickow, Ritchie-Pickow Collection

Páipéir Phroinsias Mhic an Bheatha, Proinsias Mac an Bheatha Papers

Bailiúchán Pheadair Mhic Mhagnais, Peadar Mac Maghnais Collection

Oifig Ealaíne, OÉ Gaillimh, Arts Office, NUI Galway

 

Tá muid an-bhuíoch de na daoine agus na hinstitiúidí seo a leanas a thug íomhánna, ábhar agus cead cóipchirt dúinn / For images, materials and permissions we are very grateful to:

Niamh Sheridan

Mná Fiontracha

Cartlann an Phoist, An Post Archive

Leabharlann Grianghraf RTÉ, RTÉ Stills Library

Cartlann COBÁC, UCD Archives

Cartlann Cáipéisí RTÉ, RTÉ Document Archives

Cnuasach Bhéaloideas Éireann, COBÁC, National Folklore Collection, UCD

Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, National Library of Ireland

Peadar Mac Fhlannchadha, Conradh na Gaeilge, Gaillimh

Mac Dara Ó Curraidhí, Léirithe

Máire agus Somhairle Mac Conghail

Tom Kenny, Kenny’s Bookshop and Art Galleries

Micheál Ó Conghaile, Cló Iar-Chonnacht

An Dr Tomás Ó h-Íde, Coláiste Lehman, Nua-Eabhrac, Lehman College, New York

 

Gabhaimid ár mbuíochas ó chroí lenár n-urraitheoirí / Many thanks to our sponsors:

Foras na Gaeilge

Oifig Ealaíne, OÉ Gaillimh, Arts Office, NUI Galway

Oifig an Uachtaráin, OÉ Gaillimh, Office of the President, NUI Galway

Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉ Gaillimh

Scoil na Gaeilge, OÉ Gaillimh

Ionad an Léinn Éireannaigh, OÉ Gaillimh, Centre for Irish Studies, NUI Galway

 

Buíochas mór freisin le / Many thanks also to:

Kieran Hoare, Barry Houlihan, Aisling Keane, Geraldine Curtin, Margo Donohue agus Ann Mitchell ó Leabharlann Shéamais Uí Argadáin / James Hardiman Library, An Dr Louis de Paor agus An Dr Nessa Cronin, Ionad an Léinn Éireannaigh / Centre for Irish Studies, Tomás Ó Maolalaidh, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Proviz Creative