Skip to main content

Máirtín Ó Direáin - Fathach File / Reluctant Modernist

Bailiúchán Sheáin Uí Dhálaigh / Seán Ó Dálaigh Collection

Item

Title

Bailiúchán Sheáin Uí Dhálaigh / Seán Ó Dálaigh Collection

Description

Seán Ó Dálaigh a thiomsaigh an t-ábhar sa tsraith seo, bronnadh ar Chonradh na Gaeilge é agus rinneadh é a fhorshealbhú mar chuid chomhaontaithe den bhailiúchán seo in 2021. Coinníodh le chéile mar sin é faoi aon sraith amháin. Áirítear leis miontuairiscí, comhfhreagras, bileoigíní agus ábhar eile a bhaineann le Club Chonradh na Gaeilge ar Shráid Fhearchair, Baile Átha Cliath (G60/46/1), Feis Chathair Bhaile Átha Cliath (G60/46/2), Craobh Móibhí de Chonradh na Gaeilge (G60/46/3), an tOireachtas (G60/46/4), Coiste Chathair Bhaile Átha Cliath (G60/46/5), Dáil Cathrach [coiste feidhmiúcháin na Cathrach] (G60/46/6), comhfhreagras ginearálta (G60/46/7) mar aon le hábhar gearrshaolach (G60/46/8).

*****

Material in this series was gathered by Seán Ó Dálaigh, donated to Conradh na Gaeilge and accessioned as an agreed part of this collection in 2021. It has therefore been kept together under the one series. It includes minutes, correspondence, flyers and other material relating to the Conradh na Gaeilge Club on Harcourt street, Dublin (G60/46/1), Dublin City Feis (G60/46/2), Craobh Móibhí branch of Conradh na Gaeilge (G60/46/3), the Oireachtas (G60/46/4), Dublin City Committee (G60/46/5), Dáil Cathrach [City executive committee] (G60/46/6), general correspondence (G60/46/7) and ephemera (G60/46/8).

Publisher

NUI Galway Library Archives

Identifier

G60/46